Spolek Laura

Subtitle

Spolek Laura byl založen za účelem pomoci malé holčičce s dětskou mozkovou obrnou (DMO).  Hlavním posláním spolku je zkvalitnění života

 této holčičky a získávání finančních prostředků nejrůznějším způsobem - například pořádáním kulturních akcí, prodejem drobných předmětů a oslovováním široké

 veřejnosti a podnikatelů. Získané finanční prostředky budou použity na rehabilitaci formou hipoterapie, ergoterapie, fyzioterapie a lázeňské péče.


Více se o této holčičce dozvíte zde. Jakou formou nám můžete pomoci?

  • Přispěním na transparentní účet  pro Lauru libovolnou částkou  Fio banka číslo účtu 2800671143/2010 (na požádání vystavíme darovací smlouvu a potvrzení o přijetí daru). V současné době potřebujeme ušetřit částku 50.000,- Kč na operaci šlach a 8.000,- Kč na rehabilitační pobyt v rehabilitačním centru Arpida v Českých Budějovicích.
  • zakoupením drobných předmětů, na jarmarcích ve Velvarech (velikonoční, adventní.....) a okolí
  • účastí na kulturních akcích, které pro Vás pořádáme
  • čímkoliv, co Vás napadne


Za Vaši pomoc Vám předem srdečně děkujeme!!